để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

để không có nỗi buồn đến với trái tim này. để không gặp khó khăn đến với những cánh tay, để cho không có mâu thuẫn đến với những đôi mắt. hãy để linh hồn tôi được lấp đầy với các phước lành của niềm vui và bình an

And the ones that never let an argument go unsettled. And who will always apologize, never blame it all on you, and will always forgive you, and protect you even if it means they get hurt too! #gabriela

And the ones that never let an argument go unsettled. And who will always apologize, never blame it all on you, and will always forgive you, and protect you even if it means they get hurt too! #gabriela

What You'll Need:  scriptures, Four Parts of Prayer chart, Gospel Art Kit picture #117 -  Daniel in the Lions’ Den,  printed activities a...

What You'll Need: scriptures, Four Parts of Prayer chart, Gospel Art Kit picture #117 - Daniel in the Lions’ Den, printed activities a...

Pinterest
Search