மின்கம்பம், தொப்பி சின்னங்களை முடக்கக் கோரி ஓபிஎஸ், சசிகலா அணியினர் தேர்தல் அதிகாரியிடம் மாறிமாறி புகார் | Pole, hat logos requesting deactivation Opies, Shashikala teammates Election official complaint to the...

மின்கம்பம், தொப்பி சின்னங்களை முடக்கக் கோரி ஓபிஎஸ், சசிகலா அணியினர் தேர்தல் அதிகாரியிடம் மாறிமாறி புகார் | Pole, hat logos requesting deactivation Opies, Shashikala teammates Election official complaint to the...

Man named Santa Claus elected to city council in North Pole, Alaska - WTF fun facts

Man named Santa Claus elected to city council in North Pole, Alaska - WTF fun facts

Chennai: The OPS faction of the AIADMK will get an ‘electric pole’ as its symbol while the Sasikala faction has been allotted an ‘hat’ by the Election Commission, which froze the mother party’s iconic two-leaves symbol on Wednesday night. To add to the confusion, the OPS faction will be called...

Chennai: The OPS faction of the AIADMK will get an ‘electric pole’ as its symbol while the Sasikala faction has been allotted an ‘hat’ by the Election Commission, which froze the mother party’s iconic two-leaves symbol on Wednesday night. To add to the confusion, the OPS faction will be called...

it doesn't matter who's in the presidential seat he's just a puppet for the bigger picture

it doesn't matter who's in the presidential seat he's just a puppet for the bigger picture

Marine Le Pen of the far-right Front National and Emmanuel Macron of En Marche!

Marine Le Pen and Emmanuel Macron face off for the soul of France

Marine Le Pen of the far-right Front National and Emmanuel Macron of En Marche!

Yelena Isinbayeva: Former pole-vaulter elected to key Russian anti-doping role

Yelena Isinbayeva's election to key Russian anti-doping role criticised

Yelena Isinbayeva: Former pole-vaulter elected to key Russian anti-doping role

"The Purge Election Year School Girls Inspired " by saucinonyou999 ❤ liked on Polyvore featuring Helmut Lang, Humör, Kershaw and Hello Kitty

"The Purge Election Year School Girls Inspired " by saucinonyou999 ❤ liked on Polyvore featuring Helmut Lang, Humör, Kershaw and Hello Kitty

In the wake of the election, Steyer has vowed to spend whatever it takes to fight Trump and advance an alternative progressive vision.  Tom Steyer and Donald Trump were both born in Manhattan, and both went on to legendary success in the business world. And that’s about where the similarities end. Indeed, in the respective realms of American billionaires and U.S. politics, Steyer and Trump virtually define the opposite poles.

In the wake of the election, Steyer has vowed to spend whatever it takes to fight Trump and advance an alternative progressive vision. Tom Steyer and Donald Trump were both born in Manhattan, and both went on to legendary success in the business world. And that’s about where the similarities end. Indeed, in the respective realms of American billionaires and U.S. politics, Steyer and Trump virtually define the opposite poles.

In the wake of the election, Steyer has vowed to spend whatever it takes to fight Trump and advance an alternative progressive vision.  Tom Steyer and Donald Trump were both born in Manhattan, and both went on to legendary success in the business world. And that’s about where the similarities end. Indeed, in the respective realms of American billionaires and U.S. politics, Steyer and Trump virtually define the opposite poles.

In the wake of the election, Steyer has vowed to spend whatever it takes to fight Trump and advance an alternative progressive vision. Tom Steyer and Donald Trump were both born in Manhattan, and both went on to legendary success in the business world. And that’s about where the similarities end. Indeed, in the respective realms of American billionaires and U.S. politics, Steyer and Trump virtually define the opposite poles.

Pinterest
Search