Phong cảnh cổ đại (3)

Phong cảnh cổ đại (3)

China Art, Geisha, Flower Art, Art Tattoos, Japanese Art, Trung Quốc, Manhwa, Chinese Painting, Art Projects

Rực rỡ trong khoảnh khắc rồi lụi tàn.... lưu lại ấn ký trong tâm khảm đến nghìn thu..... bất diệt và trường tồn.

Phong cảnh cổ đại (4)

Rực rỡ trong khoảnh khắc rồi lụi tàn.... lưu lại ấn ký trong tâm khảm đến nghìn thu..... bất diệt và trường tồn.

Áo đỏ buông trên nền tuyết trắng. Hãy cùng ta trở về.

On the midst of the snowy field, sad and heartbroken, I saw you there waiting for someone who you knew will never come back.

Chinese Drawings, China Art, Chinese Painting, Chinese Picture, Anime Artwork, Anime Couples, Digital Art, Fantasy Art, News

Pinterest
Search