South African Troops during the Border War or also known as the Bush War.

South African Troops during the Border War, also known as the Bush War.

ouman. Every ex SADF/SAAF soldier understands this and the camaraderie associated with it.

Every ex SADF/SAAF soldier understands this and the camaraderie associated with it.

Cut line https://www.youtube.com/watch?v=eke3l8Tmqdc&index=5&list=RDKL6vLPdvqe0

Cut line https://www.youtube.com/watch?v=eke3l8Tmqdc&index=5&list=RDKL6vLPdvqe0

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Boervolk | Ons vir jou Suid-Afrika | Uit die blou van onse Hemel, uit die diepte van ons see. Oor ons ewige gebergtes waar die kranse antwoord gee. Deur ons ver verlate vlaktes, met die kreun van Ossewa. Ruis die stem van ons geliefde, vir ons land Suid-Afrika. Ons sal antwoord op jou roepstem, ons sal offer wat jy vra: ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. In die murg van ons gebeente, in ons hart en siel en gees. In ons roem op ons verlede, in ons hoop op wat sal wees.

Phone booth at most military bases. I remember using the long tickie

Eenhana on Oom Willie se pad

Eenhana on Oom Willie se pad

Pinterest
Search