Built between 1666 and 1679 by the Dutch East India Company (VOC) as a maritime replenishment station, the Castle of Good Hope is the oldest surviving colonial building in South Africa. From 1678 it was the centre of civilian, administrative and military life at the Cape, until the settlement grew and some functions and activities moved away from the Castle. Today the Castle is the seat of the military in the Cape, and houses the Castle Military Museum and Iziko Museums of Cape Town

Built between 1666 and 1679 by the Dutch East India Company (VOC) as a maritime replenishment station, the Castle of Good Hope is the oldest surviving colonial building in South Africa.

Die Dromedaris: Een van die skepe waarmee Jan van Riebeeck na SA gekom het.

Die Dromedaris: Een van die skepe waarmee Jan van Riebeeck na SA gekom het.

Dutch trekboers (wandering farmers) arrived in South Africa in the 1600s.

An account of the British Empire's self preservation at the cost of the rights and liberties of South Africans during its colonization.

Dutch East India Company (DEIC)/VOC | South African History Online

Dutch East India Company: It is a stock company, formed by a group of the regents of Holland in

Die Kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad is die oudste gebou uit die blanke vestigingstyd in Suid-Afrika. Gebou tussen 1666 en 1679 deur die VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), vervang 'n klein klei- en houtfort gebou in 1652 deur Jan van Riebeeck, stigter van die halfwegpos aan die Kaap die Goeie Hoop. Word voltooi deur Wagenar

Die kasteel in ou Kaapstad wat die fort vervang het wat Van Riebeeck gebou het.

Bielie van die Bosveld - t-hemde beskikbaar op www.afrikander.com

Bielie van die Bosveld - t-hemde beskikbaar op www.afrikander.com

Die Kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad is die oudste gebou uit die blanke vestigingstyd in Suid-Afrika. Gebou tussen 1666 en 1679 deur die VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), vervang hierdie vesting 'n klein klei- en houtfort gebou in 1652 deur Jan van Riebeeck, stigter van die halfwegpos aan die Kaap die Goeie Hoop.

Die Kasteel die Goeie Hoop in Kaapstad is die oudste gebou uit die blanke vestigingstyd in Suid-Afrika.

Lewe uit 'n tradisie...dit is leed in 'n bestendige debat met die verlede - C.J Langenhoven. Vir Afrikaanse t-hemde besoek www.afrikander.com

Lewe uit 'n tradisie...dit is leed in 'n bestendige debat met die verlede - C.J Langenhoven. Vir Afrikaanse t-hemde besoek www.afrikander.com

''n Voorstelling van die landing van die Van Riebeeck-geselskap op 6 April 1652 aan die Kaap. Die drie skepe in die vloot van vyf wat Tafelbaai eerste binnegevaar het, lê op die agtergrond voor anker.

''n Voorstelling van die landing van die Van Riebeeck-geselskap op 6 April 1652 aan die Kaap. Die drie skepe in die vloot van vyf wat Tafelbaai eerste binnegevaar het, lê op die agtergrond voor anker.

The South African BOER WAR 1899-1902 The Cape of Good Hope ,South Africa was founded in 1652 as a halfway house for the Dutch fleet to pick up fresh water and fresh vegetable for their crews. These ships were on their way to trade in the Orient, to places like Batavia ,India and Malaysia. The only indigenous people living in this area were the Koi ,so as the Colony grew, more workers were needed and the Dutch imported slaves from Malaysia, India and the east coast of Africa.

How rich was the Dutch East India Company? This old Dutch company was the first ever to do business in a modern way and get filthy rich with it.

Jan van Riebeeck, die eerste kommandeur aan die Kaap, wat van 6 April 1652 tot sy vertrek op 1 Mei 1662 die eerste blanke nedersetting in Suid-Afrika gegrondves het. Daar is historici wat reken dat dit die eintlike beeltenis van Van Riebeeck is.

Jan van Riebeeck, die eerste kommandeur aan die Kaap, wat van 6 April 1652 tot sy vertrek op 1 Mei 1662 die eerste blanke nedersetting in Suid-Afrika gegrondves het. Daar is historici wat reken dat dit die eintlike beeltenis van Van Riebeeck is.

Die eerste persoon wat homself 'n "Afrikaner" genoem het was Hendrik Biebouw as jongman in die strate van Stellenbosch. Vir meer info: www.afrikander.com

Die eerste persoon wat homself 'n "Afrikaner" genoem het was Hendrik Biebouw as jongman in die strate van Stellenbosch. Vir meer info: www.afrikander.com

dit het duidelik geword dat die amptenary nie boerderye op 'n groot genoeg skaal kon behartig nie. Na aanleiding van Van Riebeeck se vertoë, stem die Here XVII in dat vryburgers toegelaat word om te boer. Op voorwaarde dat hul produkte teen vasgestelde pryse aan die VOC moes verkoop.

Charles Bell - Jan van Riebeeck se aankoms aan die Kaap - South Africa - Wikipedia, the free encyclopedia

Battle of Blauwberg 1806 . British take over the Cape of Good Hope. After the Dutch ,some Germans arrived and after the prosecution of the Catholics in Europe ,many French Huguenots also arrive at the southern point of Africa. As the Europeans never invaded Southern Africa like the Americas, it grew slowly and supplied the trading fleet of ships with their fresh food and water. In 1806 the British defeated the Dutch and the Cape become a British Colony by 1814.

Battle-of-Blaauwberg.jpg Battle of Blauwberg 1806 . British take over the Cape of Good Hope.

The Dutch Pioneering Voyage to the East Indies - Indonesia Expat

Descriptio Hydrographica accomodata ad Battavorum navagatione Javam Insula Indiae Orientalis Finely engraved map, showing the route of first Dutch fleet from Zuider Zee to Java in under the command of Cornelis De Houtman.

Robbeneiland het later ’n sleutelposisie beklee in die verdediging van Kaapstad en groot installasies is in die Tweede Wêreldoorlog daar gevestig. Weens sy slegte rekord vir strandings is ’n ligtoring op die eiland opgerig. Ná die oorlog het die eiland as ’n opleidingsentrum vir die Suid-Afrikaanse Vloot gedien. ’n Gereelde bootdiens is tussen Kaapstad en Robbeneiland ingestel, en besoekers kon permitte kry om die eiland te besigtig.

Robbeneiland het later ’n sleutelposisie beklee in die verdediging van Kaapstad en groot installasies is in die Tweede Wêreldoorlog daar gevestig. Weens sy slegte rekord vir strandings is ’n ligtoring op die eiland opgerig. Ná die oorlog het die eiland as ’n opleidingsentrum vir die Suid-Afrikaanse Vloot gedien. ’n Gereelde bootdiens is tussen Kaapstad en Robbeneiland ingestel, en besoekers kon permitte kry om die eiland te besigtig.

Pinterest
Search