Jopie Fourie: Daar gaan ’n man verby Jopie Fourie (1878-1914), leier van die 1914-Rebellie teen die premier Louis Botha, is op 16 Desember 1914 in die omgewing van Rustenburg gevange geneem. Vandag, 100 jaar gelede, is Fourie weens hoogverraad ter dood veroordeel. Hy was die enigste deelnemer aan dié rebellie wat op hierdie wyse die hoogste prys betaal het, skryf J.B. ROUX

Jopie Fourie: Ná sy dood was Fourie ’n martelaar. Smuts het vir sy ongenaakbaarheid betaal deurdat Fourie se dood ’n groot rol in die verkiesing van 1948 gespeel het toe Smuts se Suid-Afrikaanse Party deur die Nasionale Party verslaan is.

Afskrif van Jopie Fourie se laaste brief voor hy terreggestel is.

Afskrif van Jopie Fourie se laaste brief voor hy terreggestel is.

South Africa: News about the rebellion, 1914

South Africa: News about the rebellion, Feelings still ran hot & high 12 years later.

Headstone on the grave of Jopie Fourie in the Church Street Cemetery, Pretoria, South Africa.

Headstone on the grave of Jopie Fourie in the Church Street Cemetery, Pretoria, South Africa.

Geni - Photos in Photos from Maritz Rebellie 15 September 1914 - 4 Februarie 1915 Genl Manie Maritz

Geni - Photos in Photos from Maritz Rebellie 15 September 1914 - 4 Februarie 1915 Genl Manie Maritz

Army

Maritz-rebellie was 'n opstand in 1914.verbittering weens 2de Vryheidsoorlog het bly voortleef.Brittanje verklaar oorlog  teen Duitsland, Republikeine sien nie weg oop om te veg. Onder aanvoering van Manie Maritz, Christiaan Beyers,Christiaan de Wet, kapt Jopie Fourie.De Wet is in die Vrystaat verslaan en het in Betsjoeanaland gaan skuil, waar hy later gevang is. Beyers het verdrink terwyl die Vaalrivier oorsteek en Jopie Fourie is in hegtenis geneem en deur 'n vuurpeloton om die lewe…

Maritz-rebellie was 'n opstand in 1914.verbittering weens 2de Vryheidsoorlog het bly voortleef.Brittanje verklaar oorlog teen Duitsland, Republikeine sien nie weg oop om te veg. Onder aanvoering van Manie Maritz, Christiaan Beyers,Christiaan de Wet, kapt Jopie Fourie.De Wet is in die Vrystaat verslaan en het in Betsjoeanaland gaan skuil, waar hy later gevang is. Beyers het verdrink terwyl die Vaalrivier oorsteek en Jopie Fourie is in hegtenis geneem en deur 'n vuurpeloton om die lewe…

DIE DROEWIGE NADRAAI VAN DIE 1914 REBELLIE - Op 1 Desember 1915 op die grens gevange geneem, en in die Fort in Johannesburg opgesluit, het sy eie seun aan die dood afgee. Sy pleidooi in die hof dat hy onskuldig aan hoogverraad was, maar wel skuldig aan oproer, was tevergeefs. Gen Beyers a.g.v agtervolging in 'n vol Vaalrivier verdrink het, genl. Kemp oorgegee, genl. Maritz in Duitswes heenkome gevind het. Jopie Fourie op 16 Desember 1914 gefusilleer is.

DIE DROEWIGE NADRAAI VAN DIE 1914 REBELLIE - Op 1 Desember 1915 op die grens gevange geneem, en in die Fort in Johannesburg opgesluit, het sy eie seun aan die dood afgee. Sy pleidooi in die hof dat hy onskuldig aan hoogverraad was, maar wel skuldig aan oproer, was tevergeefs. Gen Beyers a.g.v agtervolging in 'n vol Vaalrivier verdrink het, genl. Kemp oorgegee, genl. Maritz in Duitswes heenkome gevind het. Jopie Fourie op 16 Desember 1914 gefusilleer is.

Herbegrafnis van Kommandant JOPIE FOURIE.

Herbegrafnis van Kommandant JOPIE FOURIE.

Maritz (middle) and a couple of his men. At the end of the Boer war Maritz and his men fled to German South West Africa to avoid surrendering to the British. While in GSWA he made contacts that would facilitate his flight to GSWA during the 1914 rebellion. This Day in History: The "Soothsayer", Siener van Rensburg, dies http://dingeengoete.blogspot.com/

Soldiers of the First World War and Colonial wars.

Pinterest
Search