Johan Anthoniszoon van Riebeeck, more commonly known as Jan van Riebeeck, landed in Cape Town on 6 April 1652

Johan Anthoniszoon van Riebeeck, more commonly known as Jan van Riebeeck, landed in Cape Town on 6 April 1652 - First Dutch settler who actually was the first person to discover Cape Town.

By Voortrekker Pas is daar 'n monument van 'n vrou wat weg loop van Natal af.  Dit is in nagedagte van Susanna Smit, die suster van Gert Maritz, wat gesê het sy sal eerder kaalvoet terug oor die berge trek as om in Natal onder Britse beheer te bly.

By Voortrekker Pas is daar 'n monument van 'n vrou wat weg loop van Natal af. Dit is in nagedagte van Susanna Smit, die suster van Gert Maritz, wat gesê het sy sal eerder kaalvoet terug oor die berge trek as om in Natal onder Britse beheer te bly.

Voortrekker Monument in Pretoria by Nele en Jan, on 16 th December 12 noon the sun shine in the middle of this block.

Voortrekker Monument in Pretoria by Nele en Jan, on 16 th December 12 noon the sun shine in the middle of this block.

Op versoek van die Volksraad is die Paardekraal Monument op die koppie op Paardekraal opgerig en President Paul Kruger het dit op 16 Desember 1891 tydens ‘n Gelofte en Verootmoedigingsfees onthul. Hierdie dag was uiters gedenkwaardig aangesien dit die eerste Volksfees/Paardekraalfees was, waarop die Slag van Bloedrivier weer deur die boerevolk herdenk is. Van hierdie dag af vorentoe het Paardekraal Monument ‘n dubbele betekenis gekry, naamlik ‘n besonderse verbintenis met die gelofte van…

Op versoek van die Volksraad is die Paardekraal Monument op die koppie op Paardekraal opgerig en President Paul Kruger het dit op 16 Desember 1891 tydens ‘n Gelofte en Verootmoedigingsfees onthul. Hierdie dag was uiters gedenkwaardig aangesien dit die eerste Volksfees/Paardekraalfees was, waarop die Slag van Bloedrivier weer deur die boerevolk herdenk is. Van hierdie dag af vorentoe het Paardekraal Monument ‘n dubbele betekenis gekry, naamlik ‘n besonderse verbintenis met die gelofte van…

Die ondertekende Vrede van Vereeniging.  Voorwaardes van die ooreenkoms  Die ooreenkoms het bepaal dat alle vyandighede gestaak word en dat alle Boeremagte hul wapens aan die Britte oorhandig, met die belofte van uiteindelike selfregering aan die Transvaal en die Oranje-Vrystaat as kolonies van die Britse Ryk. Die Boererepublieke het ingestem om onder die soewereiniteit van die Britse Kroon en die Britse regering te val op verskeie voorwaardes.

Dinge en Goete (Things and Stuff): This Day in History: May The Boer War ends

Taalmonument, Paarl Suid-Afrika Simboliek Links van die aantrede tot die monument staan drie suile wat die Wes-Europese tale en kulture verteenwoordig – Hollands, Frans, Duits, Portugees. Op die podium is daar drie rondings, wat die invloed van die Khoi-, Nguni- en Sothotale simboliseer.  Die Maleise taal en kultuur word deur ʼn muur (B) op die trapaantrede van die monument voorgestel. Die hoofsuil van die monument (E) stel die snelstygende boog van Afrikaans en sy versnellende groei voor.

Taalmonument, Paarl Suid-Afrika Simboliek Links van die aantrede tot die monument staan drie suile wat die Wes-Europese tale en kulture verteenwoordig – Hollands, Frans, Duits, Portugees. Op die podium is daar drie rondings, wat die invloed van die Khoi-, Nguni- en Sothotale simboliseer. Die Maleise taal en kultuur word deur ʼn muur (B) op die trapaantrede van die monument voorgestel. Die hoofsuil van die monument (E) stel die snelstygende boog van Afrikaans en sy versnellende groei voor.

Voortrekker poppie wat die Groot Trek mee gemaak het. Die poppie is te sien by die Voortrekker Monument in PTA.

Die poppie is te sien by die Voortrekker Monument in PTA.

Die Danie Theron-monumentekommissie is in 1941 gestig en in 1942 deur die Voortrekkerbeweging oorgeneem.  Die grond waarop die monument staan,  is deur die Wolfaardtbroers geskenk en die monument is deur Coenraad Hillebrands ontwerp. Die monument is op 9 September 1950 onthul.   Die monument is in 2003 deur die Voortrekker Jeugbeweging wat die terrein bestuur het, aan die Erfenisstigting oorgedra.

Die Danie Theron-monumentekommissie is in 1941 gestig en in 1942 deur die Voortrekkerbeweging oorgeneem. Die grond waarop die monument staan, is deur die Wolfaardtbroers geskenk en die monument is deur Coenraad Hillebrands ontwerp. Die monument is op 9 September 1950 onthul. Die monument is in 2003 deur die Voortrekker Jeugbeweging wat die terrein bestuur het, aan die Erfenisstigting oorgedra.

Pinterest
Search