Geskiedenis - Artikels

Collection by Click Christiana

18 
Pins
 • 
7 
Followers

Elke dorp het 'n verlede met historiese gebeure. Ons plaas graag op hierdie webwerf alles wat ons in die hande kan kry rondom Christiana se dae uit die verlede. Leer ken 'n ander kant en tyd van Christiana. https://www.clickchristiana.co.za/geskiedenis-artikels-dokumente.php

Click Christiana
Geskiedenis: Die Gemeente in Wording 1870 - 1898 Kind, Words, Art, Art Background, Kunst, Performing Arts, Horse
WordsArtHorse

Geskiedenis: Die Gemeente in Wording 1870 - 1898

Christiana is vanjaar een honderd jaar oud - vir 'n mens 'n byna onmoontlike ouderdom. Vir 'n dorp die begin van sy fleur. Hoe dankbaar is ons nie dat dit juis vir ons, die huidige inwoners, beskore was om hierdie heuglike tydstip te kan beleef nie. Laat ons dit egter nie net as 'n geleentheid sien om fees te vier nie - maar liewer 'n dankbare terugblik werp en besef hoe begenadigd ons was tot hier toe.

Geskiedenis: Laerskool Christiana

Die leraars, kerkrade, pastorieë en die twee N. Ons is saam met u bly en dankbaar! Meet U, Van, History, Gallery, Painting, Historia, Painting Art, Paintings, Vans

Geskiedenis: Die Nederduitse Gereformeerde Kerk... na Honderd Jaar!

In 1895 het daar 'n pokke-epidemie in Transvaal geheers. Hierdie epidemie was die oorsaak dat die Regering, by wyse van wetgewing, voorsiening gemaak het vir die instelling van Gesondheidskomitees in die verskillende dorpe (Wet 12 van 1895). So het dit dan ook gebeur dat ook in Christiana 'n gesondheidskomitee in die lewe geroep is. Die regulasies vir die Komitee is plaaslik ontwerp en met wysiginge later deur die Regering goedgekeur en gepubliseer in die "Staatskoerant de Z.A. van… Dan, Meet, Movies, Movie Posters, Film Poster, Films, Popcorn Posters, Film Books, Movie
MeetMovie PostersMovie

Geskiedenis: Plaaslike Bestuur

Handel-Huishoudskool in Beststraat tot Toe is Mnr. Pienaar, hoof, saam met die Handelskool oorgeplaas na Potchefstroom. Die Huishoudkunde Afdeling het in Beststraat gebly tot in die ou Kerkgebou. Sheet Music, Personalized Items, Music Score, Music Notes
Sheet MusicPersonalized Items

Geskiedkundige Gegewens Hoër Huishoudskool, Christiana

Handel-Huishoudskool in Beststraat tot 1935. Toe is Mnr. Pienaar, hoof, saam met die Handelskool oorgeplaas na Potchefstroom. Die Huishoudkunde Afdeling het in Beststraat gebly tot 1937, in die ou Kerkgebou.

'n Onderwyser-boer het "weiveld" wat oor 28 myl langs die Vaalrivier strek. Sy "vee" is nie beeste of skape nie, maar bye. Hy het vanjaar sy beste oes in 25 jaar ingesamel en vir sy weiveld betaal hy nie. Meet

Geskiedenis: Hy Kry Al Sy Weiveld Gratis

In alle opsigte is hierdie mooi dorp met sy yslike erwe 'n voorpos, as die hoofstad van mees suidelike en westelike van alle Transvaalse distrikte. Dié lê soos 'n lang, dun vinger tussen die Vrystaat en Noord-Kaapland. Dit was dan ook die bedoeling met die stigting van die dorp deur pres M W Pretorius: dit moes as voorpos help om Transvaal se aanspraak op die diamantvelde te verstewig. Die dorp is na die president se dogter vernoem. Che Guevara, Presidents, Dan, Meet
Che GuevaraMeet

Geskiedenis: Groeteboodskappe aan die NG Gemeente Christiana met sy Eeufeesviering 1998

Op 'n aand in Februarie 1942 het ek as 'n eerste jaar student in die Abraham Fischer Tehuis by die destydse UKOVS in Bloemfontein aangekom. Die paar mede-"groenkoppe" wat ek daardie aand leer ken het, het vir die volgende drie jaar, én in die jare daarna onder my beste vriende getel. Een van hulle was Fanie Jooste, toe afkomstig van Koppies.

Geskiedenis: Woord Vooraf (100 Genadejare met Christus)

In Oktober 1870 moes daar al heelwat delwers op die dorpsgronde besig gewees het, want Landdros Best het dit toe nodig geag om die Regering in verband met die vasstelling en insameling van lisensiegelde te raadpleeg. Op 6 Julie 1871 stuur hy vir goedkeuring aan die Regering die "Delvers Regulatien" vir Christiana wat deur 'n plaaslike Delwers-komitee opgetrek is. Die regulasies is met 'n paar verwysings en aanvullings deur die Uitvoerende Raad op 22 Julie 1871 goedgekeur. New York Skyline, Gallery

Geskiedenis: Delwerye en Persoonlikhede Uit die Vroeë Jare

Die geskiedenis van die verre Wes-Transvaal, waarvan die huidige distrik Christiana deel uitmaak, staan in die nouste verband met die moeilikhede waarmee die Suid-Afrikaanse Republiek tussen 1837 en 1884 aan die wesgrens te kampe gehad het. Hierdie grens is nie minder as sewemaal verander en die onsekerheid en onveiligheid het nie permanente bewoning in die hand gewerk nie. Van, Meet, Gallery, Vans, Vans Outfit

Geskiedenis: Historiese Agtergrond

Nadat ds BM Dupper van die Gemeente Christiana my op 3 Maart 2006 geskakel het om met Christiana se sewentigjarige fees 'n paar gedagtes te kom uitspreek, het ek op die gedagte gekom om gou 'n paar historiese punte aan te teken. Omdat die fees al reeds oor 'n bietjie meer as 'n maand sou wees, was die tydsfaktor volledig téén 'n grondige navorsing van die geskiedenis. Nogtans is die kerkargief in Pretoria dadelik genader vir die ou notuleboeke. Pretoria, Van, Meet, Movie Posters, Film Poster, Popcorn Posters, Film Posters, Vans, Posters
MeetMovie PostersFilm Posters

Geskiedenis: Hervormde Gemeente Christiana 70 Jaar (1936-2006)

Op 11 Oktober 1899 het oorlog uitgebreek tussen Engeland en die Z.A. Republiek. en ook die burgers van Christiana was daarby betrokke. So het Christiana 'n kommando van 15 man op Magersfontein gehad. Was, History, Gallery, Painting, Historia, Painting Art, Paintings, Painted Canvas, Drawings
WasGalleryPaintingHistoriaPainting Art

Rampe

Op 11 Oktober 1899 het oorlog uitgebreek tussen Engeland en die Z.A. Republiek. en ook die burgers van Christiana was daarby betrokke. So het Christiana 'n kommando van 15 man op Magersfontein gehad.

Herklaas Mountjoy is gebore op 31 Desember 1917 op 'n plaas in die Barkly-Oos distrik. Sy vader was 'n Ier en getroud met 'n Afrikaanse nooi Brits. Einstein, Fictional Characters, Fantasy Characters

Geskiedenis: Diamant Oppi Sif - Herklaas Mountjoy

Geskiedenis: Christiana, Attractive and Promising Management, Holiday, Outdoor, Outdoors, Vacations, Holidays, Outdoor Living, Garden, Vacation

Geskiedenis: Christiana, Attractive and Promising

Hierdie groeiende dorp is pragtig geleë aan die vrugbare oewers van die Vaalrivier, en vorm geografies feitlik die middelpunt van die Unie van Suid-Afrika. Louvre, Van, History, Gallery, Building, Travel, Historia, Viajes, Buildings
LouvreGalleryHistoria

Geskiedenis: Christiana - Die Tuindorp aan die Vaal!

Laerskool Christiana vertel ook sy eie verhaal van stryd en deursettingsvermoë. Die dorp is in 1870 gestig en na president M. W. Pretorius se dogter vernoem. Van, History, Gallery, Historia, Vans, Vans Outfit

Geskiedenis: Laerskool Christiana