Hoop vir die implementering van Resolusie 435 het vroeg in 1980 opgevlam agv ‘n voorstel vir ‘n gedemilitariseerde sone langs die Angola/SWA-grens tydens die   oorgangstydperk voor die verkiesing onder VVO-toesig. Hoewel die detail van die Gedemilitariseerde Sone reeds in Maart 1980 geflnaliseer is, het SA daarop aangedring  dat SWAPO nie toegelaat sou word om enige basisse in die noorde van SWA te he nie. SA het geeis dat alle SWAPO-terroriste na Angola of Zambie moet terug trek

Hoop vir die implementering van Resolusie 435 het vroeg in 1980 opgevlam agv ‘n voorstel vir ‘n gedemilitariseerde sone langs die Angola/SWA-grens tydens die oorgangstydperk voor die verkiesing onder VVO-toesig. Hoewel die detail van die Gedemilitariseerde Sone reeds in Maart 1980 geflnaliseer is, het SA daarop aangedring dat SWAPO nie toegelaat sou word om enige basisse in die noorde van SWA te he nie. SA het geeis dat alle SWAPO-terroriste na Angola of Zambie moet terug trek

SA Navy, Warrior Class Strike Craft, 1990 - 1992

SA Navy, Warrior Class Strike Craft, 1990 - 1992

Terwyl wit Suid-Afrika apartheid teen die agtergrond van die Koue Oorlog steun en agtienjariges diensplig aanvaar, dra Radio Freedom die boodskap van die vryheidstryd na jongmense in Namibië. Ook hulle neem die wapen op, en gaan van die platteland van Ovambo na sneeubedekte Moskou vir opleiding. `n Guerilla-oorlog begin. Ons skets die twee wêrelde waaruit soldate in teenoorstaande magte in die Grensoorlog kom.

Terwyl wit Suid-Afrika apartheid teen die agtergrond van die Koue Oorlog steun en agtienjariges diensplig aanvaar, dra Radio Freedom die boodskap van die vryheidstryd na jongmense in Namibië. Ook hulle neem die wapen op, en gaan van die platteland van Ovambo na sneeubedekte Moskou vir opleiding. `n Guerilla-oorlog begin. Ons skets die twee wêrelde waaruit soldate in teenoorstaande magte in die Grensoorlog kom.

Russiese helikopter -Ops Boswilger (1985)Na die veiligheidsmagte se onttrekking aan Angola in 4/1985, het SWAPO-terroriste die situasie uitgebuit en begin om vanaf basisse in Angola oor die grens te opereer.Die veiligheidsmagte moes optree.Gedurende Ops Boswilger, wat slegs 48 uur geduur het is spore van SWAPO-terroriste tot by basisse in 3 verskillende gebiede in Angola gevolg. Op die 1ste dag is 43 terroriste dood en een gevang in 23 kontakte. Op dag 2 is 14 dood en 4 gevang in 13…

Russiese helikopter -Ops Boswilger (1985)Na die veiligheidsmagte se onttrekking aan Angola in 4/1985, het SWAPO-terroriste die situasie uitgebuit en begin om vanaf basisse in Angola oor die grens te opereer.Die veiligheidsmagte moes optree.Gedurende Ops Boswilger, wat slegs 48 uur geduur het is spore van SWAPO-terroriste tot by basisse in 3 verskillende gebiede in Angola gevolg. Op die 1ste dag is 43 terroriste dood en een gevang in 23 kontakte. Op dag 2 is 14 dood en 4 gevang in 13…

Just Nuisance was the only dog ever to be officially enlisted in the Royal Navy. He was a Great Dane who between 1939 and 1944 served at HMS Afrikander, a Royal Navy shore establishment in Simon's Town, South Africa. He died in 1944 at the age of seven years and was buried with full military honors.

Just Nuisance was the only dog ever to be officially enlisted in the Royal Navy. He was a Great Dane who between 1939 and 1944 served at HMS Afrikander, a Royal Navy shore establishment in Simon's Town, South Africa. He died in 1944 at the age of seven years and was buried with full military honors.

JUST NUISANCE MEMORIAL  Where: Simonstown, South Africa    In Loving Memory: Just Nuisance is the only dog to ever be formerly enlisted in the Royal Navy. He became an official "Able Seaman" to avoid getting hassled when the navy traveled. The Great Dane kept spirits up among the seamen and was known for easily breaking up drunken brawls.

JUST NUISANCE MEMORIAL Where: Simonstown, South Africa In Loving Memory: Just Nuisance is the only dog to ever be formerly enlisted in the Royal Navy. He became an official "Able Seaman" to avoid getting hassled when the navy traveled. The Great Dane kept spirits up among the seamen and was known for easily breaking up drunken brawls.

The SAS DRAKENSBURG (in the back) and S102 SAS CHARLOTTE MAXEKE (in the front) of the South African Navy

The SAS DRAKENSBURG (in the back) and S102 SAS CHARLOTTE MAXEKE (in the front) of the South African Navy

F145 - Valour class frigates of the South African Navy

F145 - Valour class frigates of the South African Navy

Pinterest
Search