Pinterest
Gebou van die NG gemeente Cradock, Kaapland

Church from the NG gemeente Cradock, Kaapland "Dutch Reformed Church", Cradock, South Africa.

Gebou van die NG gemeente Parow, Kaapland

NG gemeente Parow - Die moedergemeente Parow se kerkgebou in Sarel Cilliersstraat.

Gebou van die NG gemeente Die Strand, Kaapland

Gebou van die NG gemeente Die Strand, Kaapland