Afrikaans

Collection by Bernadette Grove

14 
Pins
Bernadette Grove
DIE WOORDORDE IN AFRIKAANS> Die Antwoord, Afrikaans, English Vocabulary, Learn English, Learning, Learning English, Studying, Teaching, Onderwijs

My STOMPv2I gids Basiese Afrikaanse Sinskonstruksie. - ppt download

Wat is Sv1TOMPv2I? STOMPI is die basiese struktuur van ‘n Afrikaanse sin. Hoe dikwels skryf jy ‘n sin neer en dan kla die onderwyser dat jou woordorde nie reg is nie, dan kan jy nie verstaan hoekom nie?

Woordsoorte In afrikaans> Afrikaans Language, Afrikaans Quotes, Success Quotes, Classroom, Education, Words, Napoleon Hill, Crochet, Class Room

Laerskool George-Suid - ppt download

Jippie, ek kan tog verskillende klanke hoor! KLANKLEER Jippie, ek kan tog verskillende klanke hoor! Vokale / klinkers a e i o u aa ee oo uu soen die seun Eksplosief (ontplof) p,k,t,d,dj,tj,berge Nasaal (neus) n,m,ng Lateraal (l) lag Diftonge / tweeklanke ou ui ei y oei oi ooi ai aai eeu Triller (tril) rooi Frikatief (vryklanke) Sjoe Frik jong, sal haar wraggies ‘n soen gee en vry Konsonante/medeklinkers b c d e f g h j k l m n p q r s t v w x z Affrikate (Afrika) Tsetse Tjaka

I have had many requests for Afrikaans Resources. Below you will find links to free online resources. Autism Teaching, Teaching Resources, Afrikaans Language, Learning Support, My Teacher, Kids Education, Diy For Kids, Back To School, Homeschool

Verkleinwoorde. - ppt download

Verkleinwoorde: -pie Verkleinwoorde: -pie -ie Groep 3: verdubbel konsonant Kort vokale + eindig op k, p, g en s NB: Verdubbel konsonant waarop woord eindig. -ie Lang vokaal / 2 lettergrepe + m Basis bly dieselfde + pie Kop  koppie bek  bekkie rug  ruggie kas  kassie Kopiereg (C) M. Swanepoel 2010

Saamgestel deur Juffrou Marelize Swanepoel (c) 2018 Afrikaans, Manners, Van, Education, Words, Posters, Poster, Onderwijs, Vans

POËTIESE BEGRIPPE RYM ENJAMBEMENT POLISINDETON BEELDSPRAAK HALFRYM - ppt download

RYM HET ’n BEPAALDE FUNKSIE LEWER ’n BYDRAE OM DIE SKOONHEID VAN DIE GEDIG TE VERHOOG RYM IS KLANK ELEMENTE IN DIE POËSIE.

A – Z van Taalleer R Schutte.> Afrikaans, Words, Horse

Woordsoortonderskeiding - ppt download

Die woorde van ‘n taal word in die volgende groepe woordsoorte of rededele ingedeel. Die selfstandige naamwoord (s.nw.) Die voornaamwoord (vnw.) Die byvoeglike naamwoord (b.nw.) Die lidwoord (lw.) Die telwoord (telw.) Die werkwoord (ww.) Die bywoord (bw.)

. PUNT Word aan einde van sin gebruik Na afkortings> Astros Logo, Afrikaans, Team Logo, Logos, Logo

Saamgestel deur Juffrou Marelize Swanepoel (c) ppt download

Saamgestel deur Marelize Swanepoel (c) 2014 Die Lydende en Bedrywende vorm is maklik om te verstaan mits jy STOMP ken. Kom ons kyk hoe gebruik ons STOMP om Lydende en Bedrywende vorm beter te verstaan. Saamgestel deur Marelize Swanepoel (c) 2014

Besluit watter liedere julle wil sing.> Die Antwoord, Afrikaans, Singing, Family Guy, Griffins

Woordsoorte In afrikaans - ppt download

Selfstandige naamwoorde

Eu de letter neus n eu s neus deze clown heeft een lange neus.> Family Guy, Afrikaans, Guys, Fictional Characters, Fantasy Characters, Sons, Boys, Griffins

KLANKE VOKALE. - ppt download

KORT VOKALE a das sak vakansie

WOORDE MET HOOFLETTERS> Afrikaans, Spelling, Company Logo, Logos, Logo, Games

Spelreëls Jako Olivier - Jako Olivier (2016) - ppt download

Lesuitkomste Aan die einde van die leergedeelte moet jy in staat wees om: ’n oorsig te gee van die drie basiese grondbeginsels van Afrikaans spelling en spelling van bepaalde woorde aan die hand van die spelreëls korrigeer of motiveer.

Spelling oprea@hr.nl college 4.> Afrikaans, Spelling, College, University, Games, Colleges

TAALFOKUS: Klanke, spelling, skryftekens en punktuasie - ppt download

Spraakklanke : 3 groepe Vokale (klinkers) Lug gaan vrylik deur a,aa; e, ee; o, oo; u, uu; i; ie; eu; oe; Konsonante (medeklinkers) Versperring in lug se pad Eksplosiewe (plofklanke): b, d, k, gh, p, t, tj Frikatiewe (wrywing): v, w, s, z, g, h, sj Nasale: m,n ng, Lateraal: l Triller: r Diftonge (Tweeklanke) Twee klanke versmelt tot een klank in ‘n lettergreep, maar albei kan nog gehoor word Matjie, ai (baie), aai (fraai, saadjie), e (bedjie), eeu, y, ei, ooi, oo (boontjie), ou, o (dotjie…

Voegwoorde Voegwoorde se naam sê wat hulle doen – hulle voeg sinne saam (of verbind sinne). Soms verander die woordorde van ‘n sin na ‘n voegwoord. Die Antwoord, Subject And Verb, Afrikaans, Videos Funny, Let It Be, Words, Google Search, Image, Horse

Afrikaans Eerste Addisionele Taal - ppt download

Vergelyking “Sannie gaan net soos ‘n aap tekere!” Om iets met iets anders te vergelyk deur gebruik te maak van die woord ‘soos’ of ‘nes’. (in english: ‘like’ or ‘as’) “Sannie gaan net soos ‘n aap tekere!” “Die ou Volla klink nes ‘n brulpadda!”

DIREKTE - EN INDIREKTE REDE> Die Antwoord, Subject And Verb, Afrikaans, Words, Indirect Speech, Horse

Gaby Hattingh Samantha Papenfus Charnelle Ingram - ppt download

Wat is a voornaamwoord? 'n Voornaamwoord is 'n woord was as plekhouer of plaasvervanger vir 'n selfstandige naamwoord dien. In Afrikaans is daar verskillende voornaamwoorde hy, jy, ons, sy, hulle, julle, ek, u, hom, haar, my, jou

Gaby Hattingh Samantha Papenfus Charnelle Ingram> Afrikaans, Comics, Cartoons, Comic, Comics And Cartoons, Comic Books, Comic Book, Graphic Novels, Comic Art

TAALFOKUS: Voornaamwoorde - ppt download

Waarom gebruik ons voornaamwoorde? Voornaamwoorde help jou om taal bondig, grammatikaal korrek en sonder onnodige herhaling te gebruik.

Saamgestel deur Juffrou Marelize Swanepoel (c) 2018 Afrikaans, Manners, Van, Education, Words, Posters, Poster, Onderwijs, Vans

A – Z van Taalleer R Schutte. - ppt download

Jippie, ek kan tog verskillende klanke hoor! KLANKLEER Jippie, ek kan tog verskillende klanke hoor! Vokale / klinkers a e i o u aa ee oo uu soen die seun Eksplosief (ontplof) p,k,t,d,dj,tj,berge Nasaal (neus) n,m,ng Lateraal (l) lag Diftonge / tweeklanke ou ui ei y oei oi ooi ai aai eeu Triller (tril) rooi Frikatief (vryklanke) Sjoe Frik jong, sal haar wraggies ‘n soen gee en vry Konsonante/medeklinkers b c d e f g h j k l m n p q r s t v w x z Affrikate (Afrika) Tsetse Tjaka