Pinterest
search
Khoi woman from the North Western Cape.  The bonnet is traditional head wear.  ♪♫♪ Dis 'n lekker ou Jan...♪♫♪

Khoi woman from the North Western Cape. The bonnet is traditional head wear. ♪♫♪ Dis 'n lekker ou Jan.

Stop Boer Genocide protest, UK parliament

Petitions Whitehouse Gov, In South Africa, The White, Lighthouse, Light House, Lighthouses

Stellaland was vanaf 1882 tot 1885 'n onafhanlike republiek in die Kaap. Vandag word die naam steeds gebruik om die streek aan te dui wat die dorpe Vryburg, Stella en Reivilo insluit, asook kleiner plekke soos Bray, Tosca en Vostershoop. Die naam kom van Stella, die Latynse woord vir ster en is blykbaar gekies omdat daar 'n komeet in die nagruim sigbaar was tydens die gevegte wat aanleiding gegee het tot die stigting van die republiek.

Stellaland was vanaf 1882 tot 1885 'n onafhanlike republiek in die Kaap. Vandag word die naam steeds gebruik om die streek aan te dui wat die dorpe Vryburg, Stella en Reivilo insluit, asook kleiner plekke soos Bray, Tosca en Vostershoop. Die naam kom van Stella, die Latynse woord vir ster en is blykbaar gekies omdat daar 'n komeet in die nagruim sigbaar was tydens die gevegte wat aanleiding gegee het tot die stigting van die republiek.

Die republiek het ontstaan nadat Boere betrokke geraak het by 'n konflik tussen twee swart stamme, die Batlaping en die Korannas. Albei groepe het wit huursoldate gewerf. David Massouw, die leier van die Korannas, het aan die Boere plase beloof. Toe die konflik in Julie 1882 beëindig is, het 416 van die Boere wat plase ontvang het, hulleself as vryburgers beskou en Stellaland op 26 Julie 1882 as hulle eie onafhanklike republiek uitgeroep. Vryburg was die hoofdorp.

Flag of Stellaland 26 July 1882 – The Republic of Stellaland is founded in Southern Africa.

Van Riebeeck - die eerste kommandeur aan die Kaap, wat van 6 April 1652 tot sy vertrek op 1 Mei 1662 die eerste blanke nedersetting in Suid-Afrika gegrondves het. Daar is historici wat reken dat dit die eintlike beeltenis van Van Riebeeck is.

Jan van Riebeeck, die eerste kommandeur aan die Kaap, wat van 6 April 1652 tot sy vertrek op 1 Mei 1662 die eerste blanke nedersetting in Suid-Afrika gegrondves het. Daar is historici wat reken dat dit die eintlike beeltenis van Van Riebeeck is.

[Voortrekker vlag (South Africa) This is the Afrikaans name (literally Pioneers) for the group of Afrikaners who left the Cape Colony to make the Great Trek into the interior between 1835 and 1854. The Voortrekker vlag (also known as the Kruisvlag or the 'Potgieter Vlag' after Voortrekker General AH Potgieter) was used between 1836 and 1840 and was a red saltire on a blue background.

[Voortrekker vlag (South Africa) This is the Afrikaans name (literally Pioneers) for the group of Afrikaners who left the Cape Colony to make the Great Trek into the interior between 1835 and 1854. The Voortrekker vlag (also known as the Kruisvlag or the 'Potgieter Vlag' after Voortrekker General AH Potgieter) was used between 1836 and 1840 and was a red saltire on a blue background.

Pinterest
Search