ingrid jonker "Don't sleep, look! Behind the curtains a new day is dancing with a peacock feather is his hat"

ingrid jonker "Don't sleep, look! Behind the curtains a new day is dancing with a peacock feather is his hat"

Ingrid Jonker, a South African poet

Ingrid Jonker, a South African poet

Ingrid Jonker (South African Poet) The child is not dead. The child lifts his fists against his mother Who shouts Afrika ! shouts the breath Of freedom and the veld In the locations of the cordoned heart

Afrikaans, Poetry, Poems

Plant Vir My ’n Boom André is vanaf 7 tot 24 April in die Markteater te sien. Dit is ’n liriese teaterwerk wat ’n dieper insig in die verhouding tussen Ingrid Jonker en André P. Brink sal bied. Daar is ’n speelsheid asook kwesbaarheid in die konneksie tussen dié twee skrywers wat plaasgevind het toe ons land deur ’n tydperk van oproer gegaan het.

Plant Vir My ’n Boom André is vanaf 7 tot 24 April in die Markteater te sien. Dit is ’n liriese teaterwerk wat ’n dieper insig in die verhouding tussen Ingrid Jonker en André P. Brink sal bied. Daar is ’n speelsheid asook kwesbaarheid in die konneksie tussen dié twee skrywers wat plaasgevind het toe ons land deur ’n tydperk van oproer gegaan het.

Ingrid Jonker - "I searched for my own heartand long after I had lost my wayin the days trailing past...". poetry

Ingrid Jonker - "I searched for my own heartand long after I had lost my wayin the days trailing past.

iStart2 Blog : Ingrid Jonker Tribute Album ... Paul Blom

The fusion of a legendary gifted poet's words and a host of exciting musicians resulted in this amazing, artistic audio explosion: " The .

Ingrid Jonker Documentaire (3/5)

Ingrid Jonker Documentaire (3/5)

Pinterest
Search