.

Preschool Worksheets, Primary School, Luhan, Dyslexia, Afrikaans, Mathematics, Homework, School Stuff, Classroom Ideas

Hierdie werkboek verduidelik direkte en indirekte rede (direct and indirect speech) en sluit in vrae om die konsepte te oefen.

Graad 6/7 Direkte en Indirekte rede

Hierdie werkboek verduidelik direkte en indirekte rede (direct and indirect…

Hierdie werkboek verduidelik direkte en indirekte rede (direct and indirect speech) en sluit in vrae om die konsepte te oefen.

Graad 6/7 Direkte en Indirekte rede

Hierdie werkboek verduidelik direkte en indirekte rede (direct and indirect…

'n Begripswerkboek vir Afrikaans 1ste Addisionele Taal studente wat insluit 'n artikel, infografika, advertensie en strokiesprent.

Graad 7 Afrikaans Begrip: Artikel & Visuele Begrip

'n Begripswerkboek vir Afrikaans Addisionele Taal studente wat insluit 'n artikel, infografika, advertensie en strokiesprent.

Gr6Woordorde.png

Gr6/7 Verlede Tyd en Toekomende Tyd

Pinterest
Search