Talle mismoedige Boere trek van 1836 af noordwaarts onder die Britse gesag uit (die "Groot Trek") en stig hul eie republieke in die noorde: die Oranje-Vrijstaat en Zuid-Afrikaansche Republiek of Transvaal.

Talle mismoedige Boere trek van 1836 af noordwaarts onder die Britse gesag uit (die "Groot Trek") en stig hul eie republieke in die noorde: die Oranje-Vrijstaat en Zuid-Afrikaansche Republiek of Transvaal.

Die Trekkers – onbewus daarvan dat hulle van die oewers van die Tugela bespied word – het met hulle dagtake voortgegaan. Eenuur die oggend van 17 Februarie het 10 000 Zoeloes op die Voortrekkers toegesak. Dit was donkermaan en die Trekkers het eers besef wat aangaan toe die Zoeloes tussen hulle was. Die voorste Trekkers is almal uitgemoor.

Die Trekkers – onbewus daarvan dat hulle van die oewers van die Tugela bespied word – het met hulle dagtake voortgegaan. Eenuur die oggend van 17 Februarie het 10 000 Zoeloes op die Voortrekkers toegesak. Dit was donkermaan en die Trekkers het eers besef wat aangaan toe die Zoeloes tussen hulle was. Die voorste Trekkers is almal uitgemoor.

Die 100 jaar se herdenking van die Groot Trek in 1938. Talle Afrikaners het deelgeneem aan 'n    heruitvoering van die trek. Hierbo is 'n foto daarvan soos geneem in Pietermaritzburg in 1938.

Die 100 jaar se herdenking van die Groot Trek in Talle Afrikaners het deelgeneem aan 'n heruitvoering van die trek. Hierbo is 'n foto daarvan soos geneem in Pietermaritzburg in

Afrikaners in 1938 voor die gedenknaald van die Vrouemonument tydens die eeufeesvieringe om die Groot Trek van honderd jaar tevore te gedenk

Afrikaners in 1938 voor die gedenknaald van die Vrouemonument tydens die eeufeesvieringe om die Groot Trek van honderd jaar tevore te gedenk

Voortrekker General Stephanus Schoeman, leader of all the Voortrekkers in the Northern-Transvaal

Voortrekker General Stephanus Schoeman, leader of all the Voortrekkers in the Northern-Transvaal

Bloukrans: Na die moord deur Dingaan op Piet Retief en 70 ander Voortrekkers op 6 Februarie 1838, het die Zoeloekoning, sy impi’s opdrag gegee om die laers van die ander Voortrekkers te gaan aanval en uit te wis. Die Voortrekkers was in klein groepies langs die Tugela en sytakke van die Tugela in ʼn ry van omtrent 24 myl gegroepeer.

Bloukrans: Na die moord deur Dingaan op Piet Retief en 70 ander Voortrekkers op 6 Februarie 1838, het die Zoeloekoning, sy impi’s opdrag gegee om die laers van die ander Voortrekkers te gaan aanval en uit te wis. Die Voortrekkers was in klein groepies langs die Tugela en sytakke van die Tugela in ʼn ry van omtrent 24 myl gegroepeer.

Sarel Arnoldus Cilliers, spiritual leader of the Natal Voortrekkers

Sarel Arnoldus Cilliers, spiritual leader of the Natal Voortrekkers

Magdalena Retief, widow of Voortrekker leader Piet Retief

Magdalena Retief, widow of Voortrekker leader Piet Retief

Francois Jacobus du Toit, a Trekboer and first pioneer to farm on the later site of the Voortrekker town of Potchefstroom

Francois Jacobus du Toit, a Trekboer and first pioneer to farm on the later site of the Voortrekker town of Potchefstroom

Reverend Marthinus van der Hoff, first reverend to the Voortrekkers in the Transvaal.

Reverend Marthinus van der Hoff, first reverend to the Voortrekkers in the Transvaal.

I.J. Retief, brother of Voortrekker leader Piet Retief

Retief, brother of Voortrekker leader Piet Retief

Krediet aan die Erfenisstigting

Krediet aan die Erfenisstigting

Pinterest
Search