Pinterest
New York Life-Day by Day: The South African BOER WAR 1899-1902 Boer Generals

New York Life-Day by Day: The South African BOER WAR 1899-1902 Boer Generals

The Boer Generals at war's end (L to R): Christaan de Wet , Koos de La Rey, and Louis Botha.

The Boer Generals at war's end (L to R): Christaan de Wet , Koos de La Rey, and Louis Botha.

Piet Joubert

African History, Family History, Zulu, South Africa, Military, Get A Life, Military Personnel, Zulu Language

Boere saam met De la Rey,  Colesberg omgewing.

Boere saam met De la Rey, Colesberg omgewing.

New York Life-Day by Day: The South African BOER WAR 1899-1902 Generals De la Rey, De Wet and Botha.

New York Life-Day by Day: The South African BOER WAR 1899-1902 Generals De la Rey, De Wet and Botha.

New York Life-Day by Day: The South African BOER WAR 1899-1902 Generals De la Rey, De Wet and Botha.

New York Life-Day by Day: The South African BOER WAR 1899-1902 Generals De la Rey, De Wet and Botha.

Genl Ben Viljoen

Genl Ben Viljoen

Genl. Sarel Oosthuizen,Krugersdorp- Kommando. Sneuwel14de Augustus 1900.

Genl. Sarel Oosthuizen,Krugersdorp- Kommando. Sneuwel14de Augustus 1900.

Generaal Johannes Hermanus Michiel (Jan) Kock, sittend met die grys baard, saam met sy personeel. Die graaf Von Zeppelin staan voor, derde van regs. Die man met die Rooikruis armband heel links is dr Elsberger. Links langs genl Kock staan kol Schiel

Commandant Kock and his staff. Kock commanded the Boer force at the Battle of Elandslaagte on October 1899

Genl.H.C.de Wet

Genl.H.C.de Wet

Genl Naas Ferreira. Kimberley.

Genl Naas Ferreira. Kimberley.