The Grenadier Guards in Pretoria. Photos of  Guardsman serving in the Boer War are often show wearing white, or lighter colored puggarees ar...

The Grenadier Guards in Pretoria. Photos of Guardsman serving in the Boer War are often show wearing white, or lighter colored puggarees ar.

Kerk en Kerkplein in Pretoria in 1890 tydens nagmaalviering.

Dutch Reformed mother church, on Kerkplein in Pretoria in 1890 during communion.

British soldiers in Church Square, Pretoria.British soldiers celebrating in Church Square, Pretoria after the war had ended. Kitchener can be seen front right

British soldiers in Church Square, Pretoria.British soldiers celebrating in Church Square, Pretoria after the war had ended.

British soldiers in Church Square, Pretoria.British soldiers celebrating in Church Square, Pretoria after the war had ended. Kitchener can be seen front right

British soldiers in Church Square, Pretoria.British soldiers celebrating in Church Square, Pretoria after the war had ended.

1898 guards in front of house Paul Kruger

Paul Kruger se huis in 1894 voor die uit reek van die AB oorlog. Die huis is vandag 'n museum en kan steeds besoek word.

’n Foto van die bekendstelling op 4 Januarie 1897 in Pretoria van die eerste motor in Suid-Afrika. Van links is A.E. Reno, stigter en toe redakteur van die Pretoria News, dr. W.J. Leyds, staatsekretaris van die ou Transvaalse Republiek, en John Hess, die eienaar. Die motor is aan Paul Kruger gedemonstreer—wat egter die aanbod van die hand gewys het om daarin te ry, “Nee, dankie,” het die geamuseerde Transvaalse president glo gesê, “netnou blaf ’n hond en dan skrik die ding en gooi my af!

’n Foto van die bekendstelling op 4 Januarie 1897 in Pretoria van die eerste motor in Suid-Afrika. Van links is A.E. Reno, stigter en toe redakteur van die Pretoria News, dr. W.J. Leyds, staatsekretaris van die ou Transvaalse Republiek, en John Hess, die eienaar. Die motor is aan Paul Kruger gedemonstreer—wat egter die aanbod van die hand gewys het om daarin te ry, “Nee, dankie,” het die geamuseerde Transvaalse president glo gesê, “netnou blaf ’n hond en dan skrik die ding en gooi my af!

Pres M T Steyn kom in Pretoria aan om Pres Kruger te spreek. 1900

Pres M T Steyn kom in Pretoria aan om Pres Kruger te spreek.

Pretoria during the British occupation

Pretoria during the British occupation

Creusot Long Tom undergoing repairs in Boer workshop at Pretoria after British sabotage.

Creusot Long Tom undergoing repairs in Boer workshop at Pretoria after British sabotage.

Nagmaal, Kerkplein, 1900

Nagmaal, Kerkplein, 1900

Die Staatsmodelschool is geleë op die hoek van Van der Walt- en Skinnerstraat in Pretoria, Suid-Afrika. Dit het ontstaan as 'n skool wat in 1893 gestig is om onderwysers in die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) op te lei.

Die Staatsmodelschool is geleë op die hoek van Van der Walt- en Skinnerstraat in Pretoria, Suid-Afrika. Dit het ontstaan as 'n skool wat in 1893 gestig is om onderwysers in die Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) op te lei.

Scenes from 1st Anglo Boer War

Scenes from Anglo Boer War

Early Republican house that stood in Pretoria, built in the vernacular Cape-Dutch architecture. This illustration was made in 1931 by South-African artist JH Pierneef

Early Republican house that stood in Pretoria, built in the vernacular Cape-Dutch architecture. This illustration was made in 1931 by South-African artist JH Pierneef

Die Fonteine

Die Fonteine

Pinterest
Search