klanke

Collection by Amaria Le Grange

13 
Pins
YouTube

Afrikaanse Alfabet Klanke

Afrikaans Alfabet Klanke vir Kinders Video created by Funkey Purple: www.funkeypurple.net

YouTube

AFRIKAANS SOUNDS (a,e,i,o,u,aa,ee,ie,oo,uu,oe,ou,ui,ei,y,aai,eeu,eu,ooi)

Learn to pronounce Afrikaans sounds. If you know the alphabet and these sounds, you will be able to read Afrikaans words!

YouTube

Ek kan my Afrikaanse klanke lees | dubbelklanke | tweeklanke | drieklanke | Lees program vir kinders

Hier is nog een van die Afrikaanse leesprogram reeks videos. Kinders leer om die afrikaanse klanke (dubbel-, twee-, drieklanke) te lees en te bemeester. Kind...

YouTube

Ek kan 𝐚𝐟𝐫𝐢𝐤𝐚𝐚𝐧𝐬𝐞 𝐤𝐥𝐢𝐧𝐤𝐞𝐫𝐬 𝐮𝐢𝐭𝐤𝐞𝐧 | 𝐯𝐨𝐤𝐚𝐥𝐞 | 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐤𝐚𝐚𝐧𝐬 𝐬𝐨𝐮𝐧𝐝𝐬 | 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐤𝐚𝐚𝐧𝐬𝐞 𝐤𝐥𝐚𝐧𝐤𝐞

Hierdie video vorm deel van my Afrikaanse leesprogram reeks. Dit leer kinders hoe om die afrikaanse vokale (a e i o u) te erken en te lees. Die klinkers wo...

YouTube

Alfabet Skryf met Fonetiese Klanke in Afrikaans mobile app

Alfabet Skryf met Fonetiese Klanke in Afrikaans mobile appGoogle Play Store : https://goo.gl/n8v6MSiPhone & iPad : https://goo.gl/PnjhdWWebsite : http://www...

YouTube

Ek kan - Afrikaanse leesprogram reeks - Lees die alfabet foneties - Hulp vir juffrou

Hierdie is 'n kort video vir kinders om al die klanke van die alfabet duidelik te hoor, sien en te lees. Die kinders kan die video selfstandig gebruik of saa...

YouTube

ABC Alfabet In Afrikaans

Daar is soveel verskillende maniere om ons kaboutertjies die alfabet te leer en die video is beslis een van hulle. Geniet dit!

YouTube
AfrikaansClassroomGrade 1KindWordsSchools

Leer jou kind van Dubbel-, twee- en drieklanke.

3D animasie en talryke kleure word gebruik om die ervaring vir kinders onvergeetlik te maak. Hulle leer maklik van Dubbel-, twee- en drieklanke, deur die geb...

YouTube

Leer jou kind die ABC deur te klank

Leer jou kind Speel Speel Spel met SPEEL&SPELJou kind sal die ABC so maklik soos 1, 2, 3 leer met SPEEL&SPEL se gebruik van assosiasie met voorwerpe. Animasi...

YouTube

Ek kan my b en d klanke lees | Afrikaanse alfabet | Klank verwarring | Omkerings | baie dankie

Hierdie is 'n kort gratis opvoedkundige afrikaanse video wat gereeld vir kinders gewys kan word om die b en d vas te lê. Dit herinner hulle ook om dankbaar ...

YouTube

Ek kan - Toets jou klanke (Afrikaanse alfabet) - Hulp vir juffrou

Juffrou kan hierdie video gebruik om vas te stel watter klanke die kinders ken en watter klanke moet nog mooi vasgelê word. Daar is ook 'n drukbare weergawe ...

YouTube

Afrikaans Klanke Flitskaarte

ABC, Dubbelklank en Drieklank flitskaarte in Afrikaans vir iPad en iPhone

YouTube

Ek kan - Afrikaanse Lees program GRAAD 1 LES 3 - ⓑ en ⓓ klank verwarring, woordlees

Hierdie video vorm deel van die Afrikaanse leesprogram. (GRAAD 1 LES 3). Daar is talle hulpmiddels wat vir hierdie les gebruik kan word. Volg die skakels hie...