umembeso wedding invite - Google Search

umembeso wedding invite - Google Search

Traditional Zulu Invitation - Umembeso. Copyright - Creative Flair - 0829445889

Traditional Zulu Invitation - Umembeso. Copyright - Creative Flair - 0829445889

Zihlobo  Umndeni wakwaDlamini

Zihlobo Umndeni wakwaDlamini

Beautiful customizable Zulu South African Umembeso Card:

Thando South African Umembeso Traditional Wedding Invitation

The Families of Mbhele & Khumalo, hereby invite you and your family to share in the Umemulo and Membeso ceremony that will be held in honour of Bongiwe Mbhele and Siyabonga Khumalo.

Umemulo Umndeni wakwaChonco uyanimema kumemulo wendodakazi yabo uSithembele Chonco. Usuku 09 December 2017 Indawo 6 Harmony drive, Wyebank Kloof Isikhathi 12h00

Umemulo Umndeni waka Mkhize uyanimema kumemulo no membeso wendodakazi yabo uSlindile Mkhize.

Beautiful customizable Zulu South African Umembeso Card:

Thando South African Umembeso Traditional Wedding Invitation

Beautiful customizable Zulu South African Umembeso Card:

Still love this invite... elegant african wedding invite

Still love this invite.

Pinterest
Search